Våra värderingar

 

Kunden

Vi hanterar alla uppdrag med stor integritet och vår målsättning är att utveckla långa relationer med våra kunder som är baserade på förtroende och gemensam utveckling

Medarbetaren    

Det skall vara roligt att gå till jobbet! Med tydliga ansvarsgränser, höga krav på servicegrad och en bra kompetensutveckling strävar vi alltid efter att nå "Rätt man på rätt plats".

Säkerhet

Med ett aktivt säkerhetsarbete som omfattas av rätt utrustning, rätt utbildning och bra erfarenhetsutbyte är det självklart för oss att komma hem, hela och rena, från jobbet.

Utveckling

Vi utvecklas med högt ställda kundkrav och tar hjälp av ett brett nätverk av spetskompetenser där vi själva inte räcker till.

Ledarskap

Vi tror på ett aktivt och engagerat ledarskap.


Korta beslutsvägar är en förutsättning för att uppfattas som en flexibel leverantör som alltid ställer upp för kunden.