Elsäkerhetspolicy


Vi skall aktivt medverka till att utforma säkra samt, underhålls- och skötselvänliga elanläggningar. Vårt uppträdande skall alltid vara professionellt avseende säkra elarbeten och tekniskt utförande.

Detta gör vi genom att:

  • Bedöma risker inför ett elarbete så det kan utföras säkert för den som utför det och anläggningen det utförs i
  • Delegering av behörighetsansvar för elinstallationsarbeten är tydlig och välkänd inom företaget
  • Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap
  • Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning
  • Använda elmateriel som uppfyller krav i gällande elmateriel- och EMC-föreskrifter
  • Arbeten som kräver elarbetsansvarig, d.v.s. arbeten på en ibruktagen anläggning, utses elarbetsansvarig för begränsat tillfälle eller följer företagets elsäkerhetsorganisation
  • Allt elarbete utförs så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis   

Denna policy omvärderas årligen efter lagar, krav och erfarenhetsåterföring.