Miljöpolicy

Vi  skall aktivt beakta miljöpåverkan av all vår verksamhet, så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Sälja och installera produkter med erkänd god kvalitet och lång livslängd
  • Föreslå energieffektiva lösningar, när tillfälle ges
  • I första hand välja miljöanpassade produkter, kemikalier, utrustning, maskiner och leverantörer för de uppdrag vi åtar oss
  • Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassad sätt
  • Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss
  • Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet
  • Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar  

Denna policy omvärderas årligen efter att ny miljöutredning görs.