Kvalitetspolicy


Vår ambition för kvalitetsarbete skall vara att utföra våra uppdrag med överenskommen kvalite och med produkter av erkänd god kvalitet.  

Detta gör vi genom att:

  • Erbjuda produkter och tjänster av erkänd god kvalitet
  • Våra utförda uppdrag skall som ett minimun uppfylla gällande branschkrav.
  • Genomföra våra uppdrag på ett professionellt sätt från start till uppföljning
  • Vi skall använda oss av kompetent och engagerad personal som skall tillhandahålla hög servicegrad.
  • Med hjälp av vår heltäckande kompetens kunna ta fram konkurrenskraftiga lösningar.
  • Vårt uppträdande resulterar i långsiktiga relationer till varje specifik kund.
  • Med planerade intervaller se över våra arbetsmetoder i syfte att förbättra.  

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.