• Kunskap och säkerhet är vår styrka

Affärsidé


SEMI Industri-el skall vara ett välrenommerat elföretag i Södertälje med omnejd. Vi vänder oss till små som stora företag och offentlig verksamhet med höga krav på servicegrad och kompetens.

Vi utför allt från mindre servicearbeten till del- eller totalentreprenader och kontraktåtaganden inom, i huvudsak, områdena:  

  • Industriservice
  • Kraft
  • Automation

Vårt motto är ständiga förbättringar i hela verksamheten där kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring är viktiga ledord.