Välkommen till Semi EL AB

 Vi är en elentreprenör som projekterar, konstruerar, projektleder, installerar, idriftsätter, servar och underhåller elanläggningar och produktionsutrustning. 

SEMI EL AB har funnits sedan 1993 då det bildades efter en omorganisation av Södertälje Elektriska Maskininstallationer som startades 1970 av Timo Hacksell. 

 Vi har elkunskapen och är snabbt på plats

Vår breda erfarenhet från främst industrikunder har lärt oss att hantera elarbeten i, och respektera, komplexa anläggningar och att alltid sätta säkerhet främst.


Förmågan att förstå kundens önskemål och föreslå tekniska lösningar är en viktig del i vårt entreprenörskap.

Vi ställer alltid upp med vår elkompetens för våra företagskunder i Södertälje med omnejd.